Kancelarijski namještaj Podgorica, Crna Gora DR Trade